Bezig met laden...
Internet voor professionals
Vivor Service

U bent niet ingelogd

Inloggen


Wachtwoord vergeten? Blijf ingelogd

Actueel

service.vivor.net

.nl Control

20/06/2011 13:07Als een domeinnaam voor u als domeinnaamhouder van dusdanig belang is of van grote waarde en u wilt meer controle op het beheer van uw domeinnaam, dan kunt u uw domeinnaam met .nl Control beveiligen. Bij wijzigingen op uw afzonderlijke .nl Control- domeinna(a)m(en) wordt u expliciet om akkoord gevraagd. Hoe dit precies in zijn werk gaat leest u hier.

 

 

IPv6 full BGP routing table


 

Inschrijven voor .nl Control

 

 

Als u .nl Control op één of meerdere van uw .nl-domeinnamen wilt, kunt u dat via Vivor aanvragen. Van Vivor krijgt u het ‘Inschrijvingsformulier .nl Control’, dat u zelf invult en ondertekent. Indien van toepassing kunt u op dit formulier aangeven wie bevoegd is om wijzigingen te accorderen.

 

Het formulier moet worden voorzien van bijlagen waarmee wordt aangetoond dat de inschrijving daadwerkelijk van de houder afkomstig is of een namens de houder bevoegd persoon. Dit is meestal een KvK-uittreksel, eventueel een volmacht en altijd een kopie van een identiteitsbewijs. Ook het identiteitsbewijs van degene(n) die gemachtigd is/zijn voor het accorderen van wijzigingen dient te worden bijgevoegd.

 

Dit inschrijvingsformulier wordt door Vivor ingediend bij SIDN. SIDN neemt vervolgens telefonisch contact met u op om te controleren of het verzoek correct is. Pas daarna wordt de inschrijving geëffectueerd.

 

 


Wijzigen van .nl-domeinnamen met .nl Control

 

Een verzoek tot wijziging op een .nl Control-domeinnaam wordt net als bij een wijziging op een .nl-domeinnaam zónder .nl Control ingediend door Vivor. De betreffende wijziging wordt vervolgens handmatig door SIDN beoordeeld. Bij de beoordeling of een wijziging doorgevoerd mag worden, wordt naast telefonisch akkoord van de gemachtigde ook om schriftelijk bewijs, voorzien van een handtekening, gevraagd. De aangevraagde wijziging wordt hierbij gedetailleerd beschreven.

 

Deze werkwijze betreft de onderstaande wijzigingen:

 

 

  1. wijzigen gegevens domeinnaam (houder, admin-c, tech-c, name server);

  2. wijzigen gegevens contactpersoon;

  3. domeinnaam verhuizen;

  4. domeinnaam verwijderen.

 

 

Onderstaande wijzigingen worden wel zonder nadere accordering doorgevoerd:

 

 

  1. Een token reset door de registrar. Bij een verhuizing op een .nl Control-domeinnaam (waarvoor het token gebruikt wordt) wordt immers altijd akkoord van de gemachtigde gevraagd.

  2. Name server wijzigen (host update): Bij het wijzigen van de gegevens van een name server wordt er geen akkoord van de houder gevraagd. Deze wijziging betreft alle domeinnamen op de betreffende name server en deze wijziging wordt automatisch doorgezet. De reden hiervoor is het vaak spoedeisende karakter van dergelijke wijzigingen.

  3. Bij een (gedeeltelijke) overname van de domeinnamen door een andere registrar wordt de aanvrager van .nl Control na het doorvoeren van de (gedeeltelijke) overname hierover geïnformeerd. Tevens wordt er een e-mail ter bevestiging gestuurd.

 


 


.nl Control-procedures

 

 

Wijzigen van gemachtigde(n) voor het accorderen van wijzigingen

 

De aanvrager van de .nl Control-dienst kan door middel van het ondertekend ‘Wijzigingsformulier gemachtigde(n) .nl Control’ een gemachtigde vervangen, toevoegen of verwijderen. Bij dit formulier is een kopie van een identiteitsbewijs nodig indien er een nieuwe of extra gemachtigde is opgegeven. Net als het inschrijvingsformulier wordt ook dit formulier via Vivor bij SIDN ingediend.

 

 

Beëindiging van .nl Control


Als u uw domeinnamen niet langer met .nl Control wilt beschermen dan kunt u deze dienst opzeggen. Hiervoor is een opzegging nodig door middel van een ondertekend ‘Beëindigingformulier .nl Control’. Als de beëindiging van .nl Control wordt gedaan door iemand anders dan degene die de dienst heeft aangevraagd, dan is behalve het ondertekende beëindigingformulier ook een KvK-uittreksel nodig als de houder een rechtspersoon is, waarmee de bevoegdheid van degene die de dienst wil opzeggen aangetoond wordt , eventueel een volmacht en altijd een kopie identiteitsbewijs. Net als het inschrijvingsformulier en het wijzigingsformulier, wordt ook dit formulier door Vivor bij SIDN ingediend.

 

 

Levering en facturatie van .nl Control


De levering en facturatie van .nl Control vindt plaats per domeinnaam en via Vivor, de registrar waar de domeinnaam in beheer is. Vivor is te allen tijde het directe aanspreekpunt voor de houder van een .nl Control-domeinnaam met uitzondering van de communicatie tussen SIDN en de houder zoals hierboven beschreven.

 

 

Kosten en bestellen


.nl Control levert vergt van zowel SIDN als van Vivor extra handelingen. Daarom worden er kosten gerekend voor het gebruik van .nl Control. Deze kosten bedragen € 89,- per jaar. U kunt .nl Control bestellen als add-on voor uw huidige en nieuwe domeinnamen. De add-on is vanaf 1 juli 2011 beschikbaar. De vereiste formulieren vindt u hier.
Heeft u verdere vragen?

Wij helpen u graag persoonlijk verder. Mocht u verdere vragen hebben over .nl Control dan kunt u deze via de gebruikelijke kanalen bij ons neerleggen.

 << terug

RSS Feed


(i)   U bent verbonden via IPv4 (18.209.104.7) NOC Abuse Referenties Algemene Voorwaarden Contact
  Betalen via iDeal   Betalen via Paypal   cPanel partner   Cleanbits   AMS-IX partner   SIDN deelnemer   ISP gedragscode deelnemer   BIZP selected   Windows compatible   OSX compatible